Wzorcowa księga HACCP dla sklepu spożywczego

Księga HACCP dla sklepów zawiera 40 stron.

Dodatkowo załączona jest cała dokumentacja (instrukcje, zapisy, formularze, procedury).

 

     Cała księga i wszystkie dodatkowe dokumenty zapisane są w formacie Word programu Microsoft Office. Można je dowolnie edytować i dopasowywać do charakteru prowadzonej diałalności. Łącznie w całym pakiecie (oprócz samej księgi) otrzymujesz 61 plików z dokumentacją GHP i GMP (instrukcje, zapisy, formularze, procedury).

 

Oferowane dokumenty są stworzone tak, aby każdy właściciel sklepu z branży spożywczej, mógł go dowolnie pod siebie modyfikować. Obejmuje ona wszystkie procesy jakie przechodzi każdy produkt, od przyjęcia do sprzedaży. Sporządzona została szczegółowa analiza ryzyka i wyznaczone zostały punkty CCP Krytyczne Punkty Kontroli.

Pamiętaj! Wdrożenie systemu HACCP jest obowiązkowe dla wszystkich sklepów oferujących artykuły żywnościowe. Podstawą dobrego wdrożenia tego systemu jest przestrszegana Dobra Praktyka Higieniczna, w skrócie GHP.

Oferowana dokumentacja była wielokrotnie dawana do wglądu przez SANEPID / Państwową Inspekcję Sanitarną i nigdy nie zgłaszano zastrzeżeń co do jej formy budowy i samej treści. Zakłady, które wdrożyły na jej podstawie system HACCP, zawsze pomyślnie przechodziły kontrole.

Dokumentacja jest dla sklepów spożywczych, które mają w swoim asortymencie: pieczywo, wyroby cukiernicze, mleko i jego przetwory, warzywa i owoce, mięso, wędliny, drób, ryby, masło, śmietana, inne tłuszcze, jaja, produkty zbożowe. Każda grupa z wymienionych surowców jest opisana (cechy sensoryczne, warunki przechowywania itp.)

 

Cena opracowanej księgi HACCP dla sklepów spożywczych wraz z dodatkową dokumentacją: 49,90 zł

dokonaj teraz zakupu »

przejdź dalej

Spis treści "HACCP dla sklepu spożywczego":

 1. Część pierwsza – Informacje wstępne
 • Profil zakładu
 • Schemat organizacyjny
 • Definicje
 • Polityka jakości i bezpieczeństwa żywieniowego
 • Zarządzenie właściciela zakładu o powołaniu Zespołu ds. HACCP
 • Deklaracja właściciela zakładu
 • Zakres systemu HACCP
 • Odpowiedzialność za stosowanie księgi, jej aktualizację i emisję
 • Wymagania systemu HACCP
 • Podział zagrożeń zdrowotnych
 • Przyjęcie oznaczenia kategorii zagrożeń
 • Plan pomieszczeń
 1. Część zasadnicza
 • Opis produktu
 • Zidentyfikowanie zamierzonego sposobu użycia
 • Skonstruowanie schematu procesu technologicznego
 • Weryfikacja schematu procesu technologicznego
 • Przygotowanie listy potencjalnych zagrożeń, przeprowadzenie analizy zagrożeń i ustalenie możliwych środków kontrolnych dla zidentyfikowania zagrożenia
 • Określenie CCP – Krytycznych Punktów Kontroli
 • Ustalenie wartości parametrów krytycznych dla każdego CCP
 • Ustalenie sposobu monitorowania każdego CCP
 • Określenie działań korygujących
 • Określenie systemu weryfikacji
 • Ustanowienie dokumentacji i sposobów przechowywania zapisów
 1. Część uzupełniająca
 • Dokumenty związane z Księgą HACCP
 • Załączniki
 • Klauzula zmian Księgi HACCP

 

ps. Interesuje Cię tylko dokumentacja sanitarna w postaci instrukcji GHP/GMP, formularzy, procedu i zapisów? Przejdź na stronę www.instrukcje-ghp-gmp.interkursy.pl i zapoznaj się z ofertą.

Co oznacza skrót HACCP? HACCP (ang. Hazard Analysi and Critical Control Point) oznacza w języku polskim Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontrolny.

Najważniejszą cechą żywności jest jej bezpieczeństwo. Zapewnieniu tej jakże ważnej cechy służy wdrożeniu systemu HACCP. Musi być on zarówno wdrożony w zakładach zajmujących się przetwórstwem jak i dystrybucją żywności - m.in. sklepy spożywcze.

Inne dokumentacje wzorcowe: HACCP gastronomia, HACCP piekarnia

Dokumentacja wymagana przez SANEPID - HACCP ŁÓDŹ

Moja strona usługowa: Księga HACCP - KONSULTANT-HACCP.PL